Vattenverk Öje

För att säkra den långsiktiga försörjningen av dricksvatten i Öje byggs ett nytt vattenverk. Det nya vattenverket beräknas stå klart vid årsskiftet 20/21 och ska se till att rent vatten fortsätter att nå boenden i Öje lång tid framöver.

Det nya vattenverk byggs för att ersätta det uttjänta vattenverket i Öje. Verket är beläget på samma plats med ytterligare borrhål där provpumpning och provtagning visat på mycket vatten av bra kvalitet. För
ytterligare säkerhet ska UV-ljus och driftövervakning installeras i det nya verket. UV-ljuset agerar som en bakteriedödande säkerhetsbarriär innan vattnet når våra kranar.

Vattenverket beräknas ha en produktionskapacitet på cirka 60 kubikmeter dricksvatten per dygn. Arbetet beräknas vara klart i början av 2021. När det nya verket står klart avvecklas det gamla vattenverket.