Beställning av byggvatten

Om du i samband med byggnation behöver tillfälligt vatten kan du ansluta till byggvatten. För att anslutning av byggvatten ska beviljas, måste fastighetens anläggningsavgift vara betald, du ska även fylla i blanketten Beställning av byggvatten och skicka in den till oss. Kontakta Vamas kundservice för att få blanketten skickad till dig.

Upplysningar

  • I beställningen av byggvatten anger du önskat datum för anslutning samt datum för frånkoppling. Anslutning och frånkoppling utförs helgfria vardagar. Om frånkoppling av byggvatten ska ske vid annat tillfälle än angivet datum ska detta meddelas Vamas senast sju dagar innan.
  • Anslutningspunkten bestäms i samråd med Vamas. I de flesta fall kan man använda en redan befintlig anslutningspunkt.
  • Om en separat servis för byggvatten behövs så utförs anläggningsarbetet av Vamas personal. Upprättande samt efterföljande proppning av ny byggvattenservis faktureras per påbörjad timme enligt gällande VA-taxa.
  • Efter att beställning av byggvatten inkommit till Vamas kundservice släpps vattnet på av vår personal enligt överenskommet anslutningsdatum.
  • Byggvatten debiteras enligt gällande VA-taxa. Kostnaden för byggvatten beräknas på 30m³ per bostadsenhet, enligt bygglov.

Pris för tillfälligt byggvatten

Kostnaden för byggvatten beräknas på 30m³ per bostadsenhet.

Rörlig avgift

36,85 kr/per m³

Avgift för påsläpp av vatten

723 kr

Avgift för avstängning av vatten

723 kr