18 maj 2023

Har du rensat i trädgården?

Efter en vårstädning kan det vara svårt att veta hur man ska sortera trädgårdsavfallet. På återvinningscentralen ska du sortera ditt trädgårdsavfall i två olika kategorier, trädgårdsavfall och ris och kvistar.

Trädgårdsavfall som löv, gräs och fallfrukt komposteras och blir näringsrik jord. Får vi in kvistar, grenar och grövre ris, förstörs komposten och vi går miste om värdefulla resurser som inte återförs till naturen.

Är du osäker på hur ditt avfall ska sorteras, fråga personalen vid ditt besök.

Trädgårdsavfall

 • Löv
 • Gräsklipp
 • Ogräs
 • Fallfrukt
 • Blommor
 • Rester från egenodlade grönsaker

Ris och kvistar

 • Ris
 • Kvistar
 • Julgranar
 • Grenar
 • Grövre ris
 • Buskar

Invasiva växter

Invasiva växter får inte sorteras som trädgårdsavfall då de är främmande växtsorter som påverkar våra ekosystem och hotar den biologiska mångfalden. Det är mycket viktigt att de hanteras på rätt sätt för att förhindra spridning. Så här gör du för att förhindra att de sprids.

Invasiva växter sprider sig lätt via fröer eller rotskott och ska därför förpackas i tätförslutna soppåsar. Vid mindre mängd hemma kan du slänga det i restavfallet och på återvinningscentralen kontaktar du personalen.

Mer information finns på Naturvårdsverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Exempel på invasiva växter:

 • Parkslide
 • Vresros
 • Jättebalsamin
 • Blomsterlupin
 • Sidenört
 • Jätteloka