7 december 2022

Branschvalidering utvecklar kompetensförsörjningen på Vamas

Vamas använder Sobonas nationella yrkesprofiler för avfallshantering och återvinning för att kvalitetssäkra kompetensförsörjningen. I början upplevde Vamas att valideringen var komplicerad. Men tack vare nya insikter och kunskaper efter en genomförd bedömarutbildning har de nu implementerat valideringen på företagsnivå.

– Vamas växer och vi behöver rekrytera fler medarbetare. Då är validering ett bra verktyg, berättar Stefan Larsson, vd på Vamas.

– Tack vare Sobonas nationella yrkesprofiler och valideringen kan vi säkerställa kompetensen hos alla våra medarbetare säger Josefine Lissbol, chef återvinningstjänster på Vamas.