7 oktober 2022

Unikt projekt för att rena läkemedelsrester

Vatten & Avfall i Sälen-Malung AB (Vamas) och luft- och vattenreningsföretaget Mellifiq startade den 18:e augusti upp ett pilotprojekt för att rena bort läkemedelsrester från Sälfjällets avloppsreningsverk. Projektet är ett resultat av Naturvårdsverkets fokus på åtgärder som förbättrar vattenmiljön, där en del av uppdraget innefattar investeringar för läkemedelsrening vid avloppsreningsverk. Vamas håller som bäst på att planera in ett större utbyggnadsprojekt av reningsverket och detta pilotprojekt passar väl in i utredningen som görs.

Sälfjällets reningsverk är ensam i sitt slag med extrema belastningsvariationerna då avloppsvattnet hanteras både under skidturismens högsäsong och sommarhalvårets lågsäsong. Antalet anslutna kan variera mellan 500 och upp till 36 000 anslutna personer, vilket gör detta till en rolig utmaning”, säger Josefine Sivertsen, processingenjör på Vamas.

Den första delen av projektet planeras pågå fram tills hösten 2023, där Vamas och Mellifiq kommer att installera en pilotanläggning med avancerade läkemedelsrening. Planen är sedan att fortsätta utvärdera reningsgraden på Vamas övriga anläggningar.

”Vi är mycket glada att få leda det här projektet. Den här anläggningen har speciella utmaningar. Vi vet att läkemedelsrening fungerar, men ser framemot att anpassa en storskalig anläggning genom ett pilotprojekt med ambitionen att rena bort så mycket läkemedelsrester som bara är möjligt.” John Lindam, affärsområdeschef på Mellifiq.

Projektet genomförs med avseende på framtidens reningskrav av läkemedelsrester, för att kunna hantera aktiva läkemedelssubstanser som reningsverket idag inte kan rena bort. Anläggningen förväntas vara i drift efter årsskiftet och projektet pågår under både skidsäsongen och sommarhalvåret, för att göra en komplett utvärdering av reningen under såväl hög- som lågsäsong.