14 juni 2021

Överföringsledning mellan Sälens by och Kläppen

Under juni 2021 fortsätter entreprenörer på uppdrag av Vamas anlägga överföringsledning mellan Sälens by och Kläppen. Projektets syfte är att säkra tillgång till kommunalt dricksvatten i Kläppenområdet. Arbetet beräknas pågå till oktober.

Vamas tar hänsyn till eventuella vattenverksamheter som kan bedrivas under säsongen och vi ber er att vid större arrangemang kontakta Vamas.