23 april 2021

Stora Biltvättarhelgen 24-25 april

Varje år sker ungefär 15 miljoner biltvättar direkt på gatan. Det innebär att olja, giftiga tungmetaller och asfaltsrester rinner rakt ut i våra sjöar och vattendrag. Ämnen som är skadliga för både människa och miljö, och svåra för naturen att bryta ner.

Tvätta bilen i en biltvätt

Vi vill uppmana till att fler ska tvätta sina bilar på en biltvätt där smutsvattnet från oljor och giftpartiklar separeras med oljeavskiljare och leds till avloppsreningsverk där det renas, innan det släpps tillbaka ut i naturen. Tänk på din närmiljö och tvätta bilen på en biltvätt!