19 april 2021

ID-märkning av avfallskärl fortsätter

Under våren kommer vi att påbörja ID-märkning av avfallskärl hos våra kunder som äger fastighet norr om Malungsfors. Arbetet inleds den 19 april och beräknas vara klart i september.

Hur går märkningen till?

Berörda kunder får brev hem med information om när uppmärkningen kommer att ske och vad man som kund behöver göra. Uppmärkningen innebär att varje avfallskärl får en plastbricka och en streckkodsetikett. Därefter kommer ditt/dina kärl i fortsättningen automatiskt att registreras av sopbilens dator vid hämtning av avfall. I samband med uppmärkningen besiktas även kärlet och trasiga delar eller hela kärlet byts ut eller repareras.

Varför märker vi avfallskärlen?

Märkningen gör att vi kan kvalitetssäkra, effektivisera och utveckla renhållningsarbetet. Vi får bättre kontroll, vilket innebär att vi kan ge bättre service till dig som kund. Vi kommer kunna se exakt tidpunkt och position för när kärlet tömdes eller när avvikelse registreras. Dessutom blir det enklare och smidigare att följa upp att sophämtningen fungerar på bästa sätt.

Under 2020 utförde vi märkning av avfallskärl i södra kommundelen där mer än 90 % av alla kärl kunde märkas upp vid första tillfället. Våra kunder har varit mycket hjälpsamma och har underlättat arbetet för oss. Det tackar vi för! När arbetet är slutfört har Vamas märkt upp cirka 10 000 kärl hos privatpersoner och verksamheter runt om i kommunen.