2 mars 2021

Vill du jobba med kundservice & kommunikation?

Vi söker en vikarie till kundservice & kommunikation. Du kommer till största del att jobba med kommunikation, både externt och internt såsom uppdatering av sociala medier, hemsida, och annonsering. Du blir länken mellan drift och kundservice genom att delta på avdelningsmöten inom organisationen. Du hjälper våra kunder med frågor kring vatten- och återvinningstjänster via telefon och e-post. Rådgivning och besök hos våra verksamhetskunder ingår också i dina arbetsuppgifter.