12 februari 2021

Hjälp oss förenkla sophämtningen under vinterhalvåret

För att vi ska kunna hämta ditt avfall är det viktigt att dina kärl står lättillgängliga vid vägkanten.
Vi kan inte tömma kärl som står i, ovanpå eller bakom snövallar.

Följ råden nedan så hjälps vi åt att underlätta sophämtningen för våra chaufförer!

  • Kärlen ska vara fria från snö. Skotta och sanda runtom kärlen
  • Kontrollera innan tömning att ditt avfall inte frusit fast i kärlen
  • Placera kärlet 0,5–1,5 meter från vägkanten
  • Se till att det är fritt minst 1,5 meter runtom och bakom kärlen

Olika regler för kärlens placering beroende på vart du bor

I södra kommundelen från Yttermalung till Malungsfors har vi dubbeltömning. Det innebär att sopbilen hämtar både mat- och restavfall vi samma tillfälle. Kärlen behöver minst 0,5 m i avstånd till varandra. Kärlen ska vara placerade så att hjul och handtag är vända in mot fastigheten.

I norra kommundelen från Lima till Sörsjön, hämtas mat- och restavfall vid olika tillfällen. Kärlen ska vara placerade så att hjul och handtag är vända ut mot vägen.