13 januari 2021

Fastfrusna matavfallspåsar?

Som fastighetsägare är du ansvarig för ditt avfallskärl, därför är det viktigt att du tar hand om kärlet och är rädd om det. Här kommer några råd om hur du tar hand om ditt kärl under vinterhalvåret.

Vintertips

Vintertid är det lätt att matavfallspåsarna fryser fast i avfallskärlet. Det kan medföra att de fastfrusna påsarna i botten av kärlet blir kvar vid tömning då våra chaufförer inte har möjlighet att kontrollera varje kärl, eller lossa på fastfrusna påsar. Det är fastighetsägaren som måste se till att påsarna är lösa vid tömning.

För att undvika att påsarna fryser fast i kärlen finns det en rad tips nedan som du kan tänka på. Det gör också att tömningen av kärlen går smidigare och snabbare.

 • Skotta och sanda kring kärlen
 • Ta bort snö från kärlen
 • Skaka om kärlet då och då. Då fastnar inte påsarna lika lätt
 • Lägg tidningspapper i botten av matavfallskärlet, för att undvika att påsarna fryser fast
 • Kontroller innan tömning att dina matavfallspåsar inte frusit fast i kärlet. Du som
  fastighetsägare ansvarar för att tömning går att utföra
 • Låt matavfallet rinna av innan du slänger det i matavfallspåsen. Byt påse ofta så
  den håller sig torr.
 • Använd biohylla. Lägg påsen på biohyllan i avfallskärlet för att innehållet ska frysa till innan. Detta hindrar påsarna att frysa fast i kärlets botten. Biohyllan finns att köpa våra återvinningscentraler.
Biohylla
Biohylla