16 november 2020

Världstoalettdagen 2020

Den 19 november varje år är det Världstoalettdagen – en officiell FN-dag med syfte att uppmärksamma hur viktigt det är med toaletter och att en tredjedel av världens befolkning faktiskt saknar tillgång till toalett.

Trots att tillgång till sanitet är en mänsklig rättighet lever idag två miljarder människor i världen utan tillgång till en toalett. Av dessa två miljarder uträttar 673 miljoner människor sina behov utomhus i diken, på fält eller vid järnvägsspår. Brist på toalet­ter påverkar inte bara män­niskors hälsa. När skolor sak­nar toalet­ter
in­nebär det att flickor inte kan vara i skolan när de har mens. Ar­bet­splatser som inte har toalet­ter försvårar fram­förallt kvin­nors möj­lighet att ar­beta och få en egen inkomst.

I Sverige har vi både toaletter och rent vatten men många av oss behandlar våra toaletter som sopnedkast. Ett stort problem är att vi spolar ner en mängd saker som inte hör hemma i toaletten. Hushållspapper, våtservetter, tops, tamponger, bindor, kondomer och snus är bara några av sakerna som inte hör hemma i toaletten utan ska slängas i papperskorgen.

Fulspolning leder inte bara till stopp i ledningar och pumpar utan även översvämningar med utsläpp av orenat spillvatten till våra vattendrag. Tänk på miljön och spola endast ner kiss, bajs och toalettpapper!