29 september 2020

Vamas tar över sophämtning i egen regi

Den 1 maj 2020 tar Vamas över insamlingen av mat- och restavfall i Malung-Sälens kommun.

Vad innebär egen regi?

Det innebär att Vamas med egna sopbilar och chaufförer hämtar mat- och restavfall hos privatpersoner och företagare. Tidigare har denna tjänst upphandlats av entreprenör.

Varför vill Vamas ta hand om insamlingen själva?

Den huvudsakliga ambitionen är att vi vill förbättra servicen gentemot våra kunder. Med egen regi kan vi arbeta för långsiktighet och samtidigt erbjuda flexibla lösningar. Att ha transportledare och chaufförer inom organisationen förenklar både kommunikationen internt och till våra kunder.

Vi kommer få bättre möjligheter till kontroll av insamlingen då vi får direkt återkoppling från våra kunder. Vi kan även lättare göra förändringar till följd av förändrade lagkrav och kommunala mål.

Kundernas avgifter för insamlingen kommer inte påverkas av övergången till egen regi. Den utredning som vi genomfört visar att kostnaderna i egen regi är något lägre än upphandlad entreprenör.

Hur påverkas jag som kund?

Med nya sopbilar, chaufförer och körturer kan det innebära förändrade tider då vi hämtar avfallet. För dig som kund är det viktigt att tänka på:

  • Hämtning sker mellan kl. 05.00-22.00 på hämtningsdagen.
  • Låt kärlen stå framme tills dess att vi har tömt dem.
  • För att kärlen inte ska slå i varandra är det viktigt att det finns
    utrymme mellan och omkring.
Kärlplacering