16 februari 2024 till 16 februari 2025 kl. 05.00-00.00

Planerad vattenavstängning - Öje

Måndagen den 1 juli och tisdagen den 2 juli kommer vattnet vid fastigheterna i området kring Lintjärnvägen i Öje att vara avstängt av och till. Vi kommer att utföra ett arbete som påverkar vattenleveransen samt att vägen vid Lintjärnvägen 2 kommer att vara avgrävd.

Berört område: Lintjärnsvägen, Öje

Påbörjas: Måndagen den 1 juli kl. 07:00

Åtgärdat: Tisdagen den 2 juli

Efter en driftstörning kan vattnet vara grumligt eller missfärgat, det åtgärdas genom att spola försiktigt med kallt vatten.

Missfärgat vatten beror oftast på avlagringar (järn och mangan) som lossnat från ledningarna vid hastigt ändrade flödesriktningar, till exempel vid en vattenläcka eller när vattnet stängs av för underhåll- eller reparationsarbete.

Vid frågor är ni välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 0280-185 80