15 maj 2023 till 30 maj 2024 kl. 06.30-00.00  OBS! Datumet har redan passerat!

Reparationsarbete - Stöten, Soltorgsbyn

På grund av ett brott på vattenledningen utför vi just nu reparationsarbeten på vattenledningsnätet i Soltorgsbyn, Stöten. För att kunna utföra reparationsarbetet kommer vi att stänga av vattnet i området.

Berört område: Solvägen, Solrosbyn, Solhyllan, Solbyn, Solbacken

Påbörjas: Tisdag den 11 juni kl. 10.54

Åtgärdat: Tisdag den 11 juni kl. 16.00

Efter en driftstörning kan vattnet vara grumligt eller missfärgat, det åtgärdas genom att spola försiktigt med kallt vatten.

Missfärgat vatten beror oftast på avlagringar (järn och mangan) som lossnat från ledningarna vid hastigt ändrade flödesriktningar, till exempel vid en vattenläcka eller när vattnet stängs av för underhåll- eller reparationsarbete.

Vid frågor är ni välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 0280-185 80