21 maj 2024 till 21 maj 2025 kl. 10.00-10.00

Underhållsarbete - Stöten

Vi kommer idag den 21/5 att utföra reparationsarbete i Stöten. För att kunna utföra arbetet kommer vi att stänga av vattnet i området.

Berört område: Stöten Mitt med omnejd

Påbörjas: 10:00

Åtgärdat: 14:00

 

När vattnet kommer tillbaka

Efter en driftstörning kan vattnet vara grumligt eller missfärgat, det åtgärdas genom att spola försiktigt med kallt vatten.

Missfärgat vatten beror oftast på avlagringar (järn och mangan) som lossnat från ledningarna vid hastigt ändrade flödesriktningar, till exempel vid en vattenläcka eller när vattnet stängs av för underhåll- eller reparationsarbete.

Vid frågor är ni välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 0280-185 80