7 april 2021 till 31 mars 2022 kl. 15.00-00.00  OBS! Datumet har redan passerat!

Vattenavstängning - Östra Lillmon, Risätra och Ytternäs

På grund av underhållsarbete kommer vi att behöva stänga av vattnet i området från Östra Lillmon - Risätra - Ytternäs mellan kl 09:00-16:00. Underhållsarbetet gäller inkoppling av ledningsnät till nya vattenverket i Risätra.

Förbered dig innan avstängningen genom att fylla upp vatten i behållare om du behöver till matlagning, hygien och toalettbesök.

Fastigheter i omkringliggande områden kan uppleva störningar i form av dåligt tryck eller missfärgat vatten.

Berört område: Östra Lillmon - Risätra - Ytternäs

Påbörjas: Den 14 maj kl 09:00

Åtgärdat: Den 14 maj kl 16:00

Efter en driftstörning kan vattnet vara grumligt eller missfärgat, det åtgärdas genom att spola kallt vatten på flera tappställen.

Missfärgat vatten beror oftast på avlagringar (järn och mangan) som lossnat från ledningarna vid hastigt ändrade flödesriktningar, till exempel vid en vattenläcka eller när vattnet stängs av för underhålls-/reparationsarbete.

Vid frågor är ni välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 0280-185 80