22 november 2023 till 31 oktober 2024 kl. 11.30-00.00

Planerad vattenavstängning - Sörsjön

På grund av byte av flödesmätare idag kommer vi att behöva stänga av vattnet i området.

Berört område: Sörsjön

Påbörjas: Tisdag den 6 februari kl. 11:30

Åtgärdat: Tisdag den 6 februari kl. 12:00

Efter en driftstörning kan vattnet vara grumligt eller missfärgat, det åtgärdas genom att spola försiktigt med kallt vatten.

Missfärgat vatten beror oftast på avlagringar (järn och mangan) som lossnat från ledningarna vid hastigt ändrade flödesriktningar, till exempel vid en vattenläcka eller när vattnet stängs av för underhåll- eller reparationsarbete.

Vid frågor är ni välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 0280-185 80