2 februari 2024 till 2 februari 2025 kl. 11.00-00.00

Hög vattenförbrukning - Malung

Uppdatering 2024-02-05

Den höga vattenåtgången är lokaliserad till en privat fastighet där ledningarna frusit sönder.

Uppdatering 2024-02-02

Just nu har vi en högre vattenförbrukning än vanligt i Malung och vi misstänker en vattenläcka.
Vi uppmanar fastighetsägare att titta över sina vattenledningar i obebodda hus och rapportera om det finns läckor. Meddela oss gärna om ni uppmärksammar större vattenansamlingar.

Berört område: Malung

Påbörjas: Fredag 2 februari 2024

Åtgärdat: Åtgärdat

Efter en driftstörning kan vattnet vara grumligt eller missfärgat, det åtgärdas genom att spola försiktigt med kallt vatten.

Missfärgat vatten beror oftast på avlagringar (järn och mangan) som lossnat från ledningarna vid hastigt ändrade flödesriktningar, till exempel vid en vattenläcka eller när vattnet stängs av för underhåll- eller reparationsarbete.

Vid frågor är ni välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 0280-18580