25 januari 2024 till 25 januari 2025 kl. 08.43-00.00

Läcksökning - Stöten

Just nu har vi en befarad vattenläcka i området runt Varglyorna i Stöten. Vi behöver stänga av vattnet till och från under dagen för att kunna lokalisera läckan. Vi ber även boende i området se över sina fastigheter och meddela oss om de upptäcker något som kan vara en läcka.

Berört område: Stöten Varglyan

Påbörjas: Fredag 2 februari 08:00

Åtgärdat: Fredag 2 februari 12:00

Efter en driftstörning kan vattnet vara grumligt eller missfärgat, det åtgärdas genom att spola försiktigt med kallt vatten.

Missfärgat vatten beror oftast på avlagringar (järn och mangan) som lossnat från ledningarna vid hastigt ändrade flödesriktningar, till exempel vid en vattenläcka eller när vattnet stängs av för underhåll- eller reparationsarbete.

Vid frågor är ni välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 0280-185 80