9 januari 2024 till 9 januari 2025 kl. 08.30-00.00

Trolig vattenläcka - Skålmo

Uppdatering 2024-01-11 kl. 08:30

Reparationsarbete pågår fortfarande i Skålmo. Vi behöver stänga av vattnet igen idag från kl. 09:00 för att kunna slutföra arbetet.

Uppdatering 2024-01-09 kl. 16:25

Vattenläckan i Skålmo är lokaliserad och reparationsarbete förväntas påbörjas i morgon, onsdag kl.10:00. Under reparationstiden kommer vattnet att vara avstängt. Berörda kunder har fått information via sms.

Uppdatering 2024-01-09 kl. 08:30

Just nu har vi en befarad vattenläcka norr om Lima Vattenverk i området Skålmo. Vi behöver stänga av vattnet till och från under dagen för att kunna lokalisera läckan. Vi ber även boende i området se över sina fastigheter och meddela oss om de upptäcker något som kan vara en läcka.

Berört område: Norr om Lima Vattenverk, Skålmo

Påbörjas: Tisdagen den 9 januari kl. 8:30

Åtgärdat: Torsdag den 11 januari kl. 10:30

Efter en driftstörning kan vattnet vara grumligt eller missfärgat, det åtgärdas genom att spola försiktigt med kallt vatten.

Missfärgat vatten beror oftast på avlagringar (järn och mangan) som lossnat från ledningarna vid hastigt ändrade flödesriktningar, till exempel vid en vattenläcka eller när vattnet stängs av för underhåll- eller reparationsarbete.

Vid frågor är ni välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 0280-185 80