20 december 2023 till 20 december 2024 kl. 11.00-02.30

Underhållsarbete - Stöten

Uppdatering 2023-12-22 kl. 09:00

Underhållsarbetet är avslutat. Berörda fastigheter har fått tillbaka vattnet.

Uppdatering 2023-12-21 kl. 10:45

Vi kommer idag torsdag 21 december att fortsätta utföra underhållsarbete i Stöten. För att kunna utföra arbetet kommer vi att stänga av vattnet i området. Berörda kunder har fått information via sms

Uppdatering 2023-12-20 kl. 14:00

Driftstörningen kvarstår, men berörda fastigheter har fått tillbaka vattnet. Felsökning pågår fortfararande och vi uppdaterar hemsidan löpande.

Uppdatering 2023-12-20 kl. 11:00

Vi kommer idag onsdag 20 december att utföra underhållsarbete i Stöten. För att kunna utföra arbetet kommer vi att stänga av vattnet i området. Berörda kunder har fått information via sms.

Berört område: Stöten, Glaciärvägen, Vinterstigen och närliggande områden.

Påbörjas: Måndagen den 20 december kl. 11:00

Åtgärdat:

Efter en driftstörning kan vattnet vara grumligt eller missfärgat, det åtgärdas genom att spola försiktigt med kallt vatten.

Missfärgat vatten beror oftast på avlagringar (järn och mangan) som lossnat från ledningarna vid hastigt ändrade flödesriktningar, till exempel vid en vattenläcka eller när vattnet stängs av för underhåll- eller reparationsarbete.

Vid frågor är ni välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 0280-185 80