15 december 2023 till 13 december 2024 kl. 11.00-00.00

Vattenläcka - Sälen

Uppdatering 2023-12-15 kl. 21:30

Läckan är nu åtgärdad och berörda fastigheter har fått tillbaka vattnet. Efter en driftstörning kan vattnet vara grumligt eller missfärgat, det åtgärdas genom att spola försiktigt med kallt vatten.

Uppdatering 2023-12-15 kl. 15:30

Läckan var mer omfattande än vad vi trodde och vattnet kommer fortsatt att vara avstängt då vi måste tina marken innan för att kunna gräva oss ner till felet. Håll dig uppdaterad här.

Uppdatering 2023-12-15 kl. 11:00

Just nu har vi en vattenläcka längs Byvägen i Sälen. Vattnet är avstängt för att kunna laga läckan. Vatten finns att hämta vid vattenverket på Byvägen. Medtag egna behållare.

Hemsidan uppdateras löpande när vi får mer information.

Berört område: Sälen, Byvägen, Jonsbovägen, Branta vägen, Prins Lars vägen samt närliggande områden.

Påbörjas: Fredag den 15 december kl. 11:00

Åtgärdat: Fredag den 15 december kl: 21:30

Efter en driftstörning kan vattnet vara grumligt eller missfärgat, det åtgärdas genom att spola försiktigt med kallt vatten.

Missfärgat vatten beror oftast på avlagringar (järn och mangan) som lossnat från ledningarna vid hastigt ändrade flödesriktningar, till exempel vid en vattenläcka eller när vattnet stängs av för underhåll- eller reparationsarbete.

Vid frågor är ni välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 0280-185 80