15 december 2023 till 31 december 2024 kl. 19.00-20.00

Driftstörning - Kläppen

Just nu pågår driftstörning i vattenleveransen för boende i Kläppen området. Felsökning pågår och vi återkommer med mer information så fort vi vet mer.

Berört område: Kläppen, Gullbrändan, Sjungarbacken, Hotell Kurbits och närliggande område.

Påbörjas: Lördag den 15 december kl. 19:30

Åtgärdat:

Efter en driftstörning kan vattnet vara grumligt eller missfärgat, det åtgärdas genom att spola försiktigt med kallt vatten.

Missfärgat vatten beror oftast på avlagringar (järn och mangan) som lossnat från ledningarna vid hastigt ändrade flödesriktningar, till exempel vid en vattenläcka eller när vattnet stängs av för underhåll- eller reparationsarbete.

Vid frågor är ni välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 0280-185 80