11 december 2023 till 14 december 2024 kl. 14.00-00.00

Trolig vattenläcka - Malungsfors

Just nu har vi högre vattenförbrukning än vanligt i Malungsfors, västra sidan och misstänker en vattenläcka.
Vi uppmanar fastighetsägare att titta över sina vattenledningar i obebodda hus och rapportera om det finns läckor. Kontakta gärna kundservice om du ser något misstänkt som kan påvisa en vattenläcka så som större vattenansamlingar.

Berört område: Malungsfors, västra sidan

Påbörjas: Måndag den 11 december kl. 14:00

Åtgärdat:

Efter en driftstörning kan vattnet vara grumligt eller missfärgat, det åtgärdas genom att spola försiktigt med kallt vatten.

Missfärgat vatten beror oftast på avlagringar (järn och mangan) som lossnat från ledningarna vid hastigt ändrade flödesriktningar, till exempel vid en vattenläcka eller när vattnet stängs av för underhåll- eller reparationsarbete.

Vid frågor är ni välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 0280-185 80