22 november 2023 till 31 oktober 2024 kl. 11.30-00.00

Reparationsarbete - Tandådalen

På grund av reparationsarbete på ledningsnätet i Tandådalen idag kommer vi att behöva stänga av vattnet i området.

Berört område: Jossivägen

Påbörjas: Onsdag den 22 november kl. 11:30

Åtgärdat: Onsdag den 22 november kl. 15:00

Efter en driftstörning kan vattnet vara grumligt eller missfärgat, det åtgärdas genom att spola försiktigt med kallt vatten.

Missfärgat vatten beror oftast på avlagringar (järn och mangan) som lossnat från ledningarna vid hastigt ändrade flödesriktningar, till exempel vid en vattenläcka eller när vattnet stängs av för underhåll- eller reparationsarbete.

Vid frågor är ni välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 0280-185 80