14 november 2023 till 14 november 2024 kl. 08.00-05.30

Underhållsarbete - Gruven, Östra färdkällan

En vattenavstängning kommer att utföras idag tisdagen den 14 november i Gruven samt Östra färdkällan på grund av underhållsarbete. Berörda fastigheter har fått information av oss om vattenavstängningen.

Berört område: Gruven, Östra färdkällan

Påbörjas: Tisdagen 14 november kl. 10:00

Åtgärdat:

Efter en driftstörning kan vattnet vara grumligt eller missfärgat, det åtgärdas genom att spola försiktigt med kallt vatten.

Missfärgat vatten beror oftast på avlagringar (järn och mangan) som lossnat från ledningarna vid hastigt ändrade flödesriktningar, till exempel vid en vattenläcka eller när vattnet stängs av för underhåll- eller reparationsarbete.

Vid frågor är ni välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 0280-185 80