13 november 2023 till 13 november 2024 kl. 07.00-07.00

Underhållsarbete - Vörderås

Vi förnyar ledningsnätet söder om bron i Vörderås, och behöver koppla på en ny vattenledning. För att kunna utföra arbetet behöver vi måndagen den 13 november stänga av vattnet i området. Berörda kunder har fått information via sms.

Berört område: Vörderås

Påbörjas: Måndagen den 13 november kl. 9:00

Åtgärdat: Måndag den 13 november kl. 16:00

Efter en driftstörning kan vattnet vara grumligt eller missfärgat, det åtgärdas genom att spola försiktigt med kallt vatten.

Missfärgat vatten beror oftast på avlagringar (järn och mangan) som lossnat från ledningarna vid hastigt ändrade flödesriktningar, till exempel vid en vattenläcka eller när vattnet stängs av för underhåll- eller reparationsarbete.

Vid frågor är ni välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 0280-185 80