25 oktober 2023 till 1 oktober 2024 kl. 10.30-00.00

Vattenläcka - Stöten

Just nu har vi en vattenläcka i Stöten. Vattnet är avstängt i området för att vi ska kunna åtgärda läckan. Hemsidan uppdateras löpande när vi får mer information.

Berört område: Stöten, Sälen

Påbörjas: Onsdag den 25 oktober kl. 10:25

Åtgärdat:

Efter en driftstörning kan vattnet vara grumligt eller missfärgat, det åtgärdas genom att spola försiktigt med kallt vatten.

Missfärgat vatten beror oftast på avlagringar (järn och mangan) som lossnat från ledningarna vid hastigt ändrade flödesriktningar, till exempel vid en vattenläcka eller när vattnet stängs av för underhåll- eller reparationsarbete.

Vid frågor är ni välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 0280-185 80