30 oktober 2023 till 14 oktober 2024 kl. 07.00-00.00

Reparationsarbete - Mobyn

Vi kommer idag den 30 oktober att utföra reparationsarbete på ledningsnätet i Mobyn. För att kunna utföra arbetet behöver vi stänga av vattnet i området. Berörda kunder har fått information via sms.

Berört område: Mobyn, Malung. Mosjövägen, Ljungbacken och Agnevägen.

Påbörjas: Måndag den 30 oktober kl. 09:30

Åtgärdat:

Efter en driftstörning kan vattnet vara grumligt eller missfärgat, det åtgärdas genom att spola försiktigt med kallt vatten.

Missfärgat vatten beror oftast på avlagringar (järn och mangan) som lossnat från ledningarna vid hastigt ändrade flödesriktningar, till exempel vid en vattenläcka eller när vattnet stängs av för underhåll- eller reparationsarbete.

Vid frågor är ni välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 0280-185 80