27 september 2023 till 27 september 2024 kl. 11.00-00.00

Vattenavstängning - Kläppen

På grund av reparationsarbete måste vi stänga av vattnet i Kläppenområdet. Vattnet sätts på igen så fort vi är klara med arbetet.

Berört område: Danskvägen, Suspavägen, Svärdvägen, Masvägen, Präststupvägen

Påbörjas: Onsdag den 27 september kl. 11:00

Åtgärdat: Onsdag den 27 september kl. 12:30

Efter en driftstörning kan vattnet vara grumligt eller missfärgat, det åtgärdas genom att spola försiktigt med kallt vatten.

Missfärgat vatten beror oftast på avlagringar (järn och mangan) som lossnat från ledningarna vid hastigt ändrade flödesriktningar, till exempel vid en vattenläcka eller när vattnet stängs av för underhåll- eller reparationsarbete.

Vid frågor är ni välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 0280-185 80