25 september 2023 till 30 september 2024 kl. 11.00-00.00

Reparationsarbete Albacksgatan

En vattenavstängning kommer att utföras idag längs med Albacksgatan på grund av reparation av en vattenläcka. Berörda fastigheter har fått information av oss om vattenavstängningen. Framkomligheten kommer att vara begränsad då vi behöver gräva i marken.

Berört område: Albacksgatan

Påbörjas: Tisdag den 26 september

Åtgärdat:

Efter en driftstörning kan vattnet vara grumligt eller missfärgat, det åtgärdas genom att spola försiktigt med kallt vatten.

Missfärgat vatten beror oftast på avlagringar (järn och mangan) som lossnat från ledningarna vid hastigt ändrade flödesriktningar, till exempel vid en vattenläcka eller när vattnet stängs av för underhåll- eller reparationsarbete.

Vid frågor är ni välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 0280-185 80