6 september 2023 till 2 september 2024 kl. 09.00-00.00

Vattenavstängning - Hole

Uppdaterad 2023-09-11 kl. 10.30

På grund av akut underhållsarbete kommer vi att behöva stänga av vattnet även idag, måndag den 11 september.

Uppdaterad 2023-09-07 kl. 07:00

Torsdag den 7 september kommer vi att utföra underhållsarbete på ledningsnätet i Hole. Under arbetstiden kommer vi att behöva stänga av vattnet helt. Berörda fastigheter har fått information via sms om vattenavstängningen.

Berört område: Hole, Magnilvägen, Rotvägen, Myckelmyrvägen, Kålgårdsvägen, Kålvägen, Svedvägen, Upplagsvägen och Liabacken 1

Påbörjas: Torsdag den 7 september kl. 07:30

Åtgärdat:

Efter en driftstörning kan vattnet vara grumligt eller missfärgat, det åtgärdas genom att spola försiktigt med kallt vatten.

Missfärgat vatten beror oftast på avlagringar (järn och mangan) som lossnat från ledningarna vid hastigt ändrade flödesriktningar, till exempel vid en vattenläcka eller när vattnet stängs av för underhåll- eller reparationsarbete.

Vid frågor är ni välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 0280-185 80