23 augusti 2023 till 23 augusti 2024 kl. 11.00-00.00

Vattenavstängning - Sälfjällstorget

Onsdag den 30 augusti kommer vi att stänga av vattnet i området runt Sälfjällstorget på grund av ett underhållsarbete. Arbetet beräknas pågå från kl. 09:00-15:00.

Förbered dig innan genom att fylla upp vatten i behållare för matlagning, hygien och toalettbesök.

Berört område: Området runt Sälfjällstorget

Påbörjas: Onsdagen den 30 augusti kl. 09:00

Åtgärdat: Onsdag den 30 augusti kl. 13:00

Efter en driftstörning kan vattnet vara grumligt eller missfärgat, det åtgärdas genom att spola försiktigt med kallt vatten.

Missfärgat vatten beror oftast på avlagringar (järn och mangan) som lossnat från ledningarna vid hastigt ändrade flödesriktningar, till exempel vid en vattenläcka eller när vattnet stängs av för underhåll- eller reparationsarbete.

Vid frågor är ni välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 0280-185 80