23 augusti 2023 till 31 augusti 2024 kl. 11.00-00.00

Vattenavstängning - Myckelbyvägen/Thorolfsvägen

En flödesmätare kommer att installeras på dricksvattenledningen under måndagen den 28 augusti. För att kunna installera den behöver vi gräva i marken och stänga av vattnet under arbetstiden. När arbetet är klart och vi sätter på vattnet igen kan trycket skapa missfärgat vatten. Då arbetet sker på en huvudledning kan även andra närliggande områden drabbas av missfärgat vatten. Rådet är att spola försiktigt i kranen med kallt vatten.

Berört område: Thorolfsvägen, Myckelbyvägen Malung

Påbörjas: Måndag den 28 augusti kl. 07:00

Åtgärdat: Tisdag den 29 augusti kl. 16:00

Efter en driftstörning kan vattnet vara grumligt eller missfärgat, det åtgärdas genom att spola försiktigt med kallt vatten.

Missfärgat vatten beror oftast på avlagringar (järn och mangan) som lossnat från ledningarna vid hastigt ändrade flödesriktningar, till exempel vid en vattenläcka eller när vattnet stängs av för underhåll- eller reparationsarbete.

Vid frågor är ni välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 0280-185 80