24 augusti 2023 till 24 augusti 2024 kl. 09.30-00.00

Vattenläcka - Orrliden

Just nu har vi en vattenläcka vid Jens Brittas väg och vår personal är på plats för att åtgärda läckan. Vattnet är avstängt i området för att vi ska kunna åtgärda läckan.

Berört område: Jens Brittas Väg och Ekorrstigen

Påbörjas: Torsdagen den 24 augusti kl. 9:30

Åtgärdat: Torsdagen den 24 augusti kl. 11:20

Efter en driftstörning kan vattnet vara grumligt eller missfärgat, det åtgärdas genom att spola försiktigt med kallt vatten.

Missfärgat vatten beror oftast på avlagringar (järn och mangan) som lossnat från ledningarna vid hastigt ändrade flödesriktningar, till exempel vid en vattenläcka eller när vattnet stängs av för underhåll- eller reparationsarbete.

Vid frågor är ni välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 0280-185 80