14 augusti 2023 till 31 juli 2024 kl. 13.30-00.00

Vattenavstängning - Grimsåker

Vi reparerar en vattenläcka i Grimsåker och behöver stänga av vattnet under arbetets gång. Vattnet beräknas vara tillbaka idag kl. 16:00.

Berört område: Nygatan och Danilsvägen, Grimsåker

Påbörjas: Måndag den 14 augusti kl. 13:30

Åtgärdat: Måndag den 14 augusti kl.16:00

Efter en driftstörning kan vattnet vara grumligt eller missfärgat, det åtgärdas genom att spola försiktigt med kallt vatten.

Missfärgat vatten beror oftast på avlagringar (järn och mangan) som lossnat från ledningarna vid hastigt ändrade flödesriktningar, till exempel vid en vattenläcka eller när vattnet stängs av för underhåll- eller reparationsarbete.

Vid frågor är ni välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 0280-185 80