4 juli 2023 till 4 juli 2024 kl. 08.00-00.00

Vattenavstängning - Grimsmyrheden

På grund av underhållsarbete kommer vi att stänga av vattnet i Grimsmyrheden. Arbetet beräknas pågå från kl. 10-18. Tryckförändringar och missfärgning av vattnet kan förekomma under och efter arbetstiden för boende i området och närliggande områden.

Berört område: Grimsmyrheden

Påbörjas: Tisdag den 4 juli kl. 10:00

Åtgärdat:

Efter en driftstörning kan vattnet vara grumligt eller missfärgat, det åtgärdas genom att spola försiktigt med kallt vatten.

Missfärgat vatten beror oftast på avlagringar (järn och mangan) som lossnat från ledningarna vid hastigt ändrade flödesriktningar, till exempel vid en vattenläcka eller när vattnet stängs av för underhåll- eller reparationsarbete.

Vid frågor är ni välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 0280-185 80