27 juni 2023 till 28 juni 2024 kl. 12.00-00.00

Vattenavstängning - Lia, Malung

På grund av underhållsarbete kommer vi att stänga av vattnet i Lia onsdag den 28 juni. Arbetet beräknas pågå från kl. 07-18. Tryckförändringar och missfärgning av vattnet kan förekomma under och efter arbetstiden för boende i området och närliggande områden.

Berörda kunder har fått information om att förbered sig innan genom att fylla upp vatten i behållare för matlagning, hygien och toalettbesök.

Berört område: Lia, Malung

Påbörjas: Onsdag den 28 juni kl. 07:00

Åtgärdat: Onsdag den 28 juni kl. 15:00

Efter en driftstörning kan vattnet vara grumligt eller missfärgat, det åtgärdas genom att spola försiktigt med kallt vatten.

Missfärgat vatten beror oftast på avlagringar (järn och mangan) som lossnat från ledningarna vid hastigt ändrade flödesriktningar, till exempel vid en vattenläcka eller när vattnet stängs av för underhåll- eller reparationsarbete.

Vid frågor är ni välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 0280-185 80