28 juni 2023 till 28 juni 2024 kl. 10.00-00.00  OBS! Datumet har redan passerat!

Vattenläcka - Orrliden

På grund av vattenläcka kommer vi att stänga av vattnet för boende längs Telemarksvägen för att kunna laga läckan. Tryckförändringar och missfärgning av vattnet kan förekomma under och efter arbetstiden för boende i området och närliggande områden.

Berört område: Telemarksvägen, Orrliden

Påbörjas: Onsdag den 28 juni kl. 10:00

Åtgärdat: Onsdag den 28 juni kl. 13:00

Efter en driftstörning kan vattnet vara grumligt eller missfärgat, det åtgärdas genom att spola försiktigt med kallt vatten.

Missfärgat vatten beror oftast på avlagringar (järn och mangan) som lossnat från ledningarna vid hastigt ändrade flödesriktningar, till exempel vid en vattenläcka eller när vattnet stängs av för underhåll- eller reparationsarbete.

Vid frågor är ni välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 0280-185 80