5 juni 2023 till 5 juni 2024 kl. 12.00-00.00  OBS! Datumet har redan passerat!

Driftstörning - Avgrävd vattenledning Tandådalen

På grund av en avgrävd vattenledning är jämna husnummer på Hjortstigen 2-22 helt utan vatten. Vamas personal är på plats för att repaprera skadan.

Berört område: Hjortstigen 2-22 jämna nummer

Påbörjas: Måndagen den 5 juni kl. 12.00

Åtgärdat: Måndag den 5 juni kl. 17.00

Efter en driftstörning kan vattnet vara grumligt eller missfärgat, det åtgärdas genom att spola försiktigt med kallt vatten.

Missfärgat vatten beror oftast på avlagringar (järn och mangan) som lossnat från ledningarna vid hastigt ändrade flödesriktningar, till exempel vid en vattenläcka eller när vattnet stängs av för underhåll- eller reparationsarbete.

Vid frågor är ni välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 0280-185 80