15 maj 2023 till 30 maj 2024 kl. 06.30-00.00  OBS! Datumet har redan passerat!

Vattenavstängning- Tandådalen/Hundfjället

På grund av en större läcksökning och reparation kommer vi att behöva stänga av vattnet i område kring Tandådalen och Hundfjället. Avbrottet kommer att ske onsdag den 24 maj.

Dricksvatten kommer att finnas för hämtning vid Tandådalens vattenverk. Medtag egna behållare.

Berört område: Tandådalen, Hundfjället och närliggande områden.

Påbörjas: Onsdag den 24 maj kl. 07.00

Åtgärdat: Torsdag den 25 maj kl. 10:00

Efter en driftstörning kan vattnet vara grumligt eller missfärgat, det åtgärdas genom att spola försiktigt med kallt vatten.

Missfärgat vatten beror oftast på avlagringar (järn och mangan) som lossnat från ledningarna vid hastigt ändrade flödesriktningar, till exempel vid en vattenläcka eller när vattnet stängs av för underhåll- eller reparationsarbete.

Vid frågor är ni välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 0280-185 80