15 maj 2023 till 30 maj 2024 kl. 06.30-00.00  OBS! Datumet har redan passerat!

Läcksökning- Malung

Uppdaterad 2023-05-16 kl. 10.45

Situationen är oförändrad. Läcksökning pågår fortfarande.

 

Uppdaterad 2023-05-15 kl. 09.00

På grund av en läcksökning kommer vi att behöva stänga av vattnet i olika områden i centrala Malung. Vi uppmanar allmänheten att kontakta kundservice om man ser något misstänkt som kan påvisa en vattenläcka.

Under en läcksökning sker korta avstängningar och detta kan medföra dåligt tryck och missfärgat vatten.

Berört område: Centrala Malung med fokus på västra sidan om älven

Påbörjas: Måndag den 15 maj kl. 09.00

Åtgärdat:

Efter en driftstörning kan vattnet vara grumligt eller missfärgat, det åtgärdas genom att spola försiktigt med kallt vatten.

Missfärgat vatten beror oftast på avlagringar (järn och mangan) som lossnat från ledningarna vid hastigt ändrade flödesriktningar, till exempel vid en vattenläcka eller när vattnet stängs av för underhåll- eller reparationsarbete.

Vid frågor är ni välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 0280-185 80