26 april 2023 till 26 april 2024 kl. 11.30-00.00  OBS! Datumet har redan passerat!

Försenad sophämtning

På grund av de stora snömängderna kommer vi inte att kunna tömma avfallet i vissa områden då sopbilen har svårt att ta sig fram. Tömning sker så snart vägarna är snöbekämpade men i dagsläget kan vi inte säga när detta sker. Låt kärlen stå kvar tills de blir tömda.

Kom ihåg att skotta runt kärlen och ta bort snö från locken. Titta även till dina avfallskärl så de inte blivit inplogade eller omkull tippade.

Påbörjas: Onsdag den 26 april kl. 11:00

Åtgärdat:

Vid frågor är ni välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 0280-185 80