13 april 2023 till 30 april 2024 kl. 10.30-00.00  OBS! Datumet har redan passerat!

Driftstörning - Vattenläcka Sälfjällstorget

På grund av en avgrävd vattenledning är delar av Sälfjällstorget utan vatten. Arbetet med att reparera ledningen är igång men kunder i området kommer att vara helt utan vatten tills läckan är åtgärdad.
Tryckförändringar och missfärgning av vattnet kan förekomma under och efter arbetstiden för boende i området och närliggande områden.

Berört område: Sälfjällstorget

Påbörjas: Måndagen den 24 april kl 10.00

Åtgärdat: Måndagen den 24 april kl 11.30

Efter en driftstörning kan vattnet vara grumligt eller missfärgat, det åtgärdas genom att spola försiktigt med kallt vatten.

Missfärgat vatten beror oftast på avlagringar (järn och mangan) som lossnat från ledningarna vid hastigt ändrade flödesriktningar, till exempel vid en vattenläcka eller när vattnet stängs av för underhåll- eller reparationsarbete.

Vid frågor är ni välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 0280-185 80