20 april 2023 till 19 april 2024 kl. 07.00-00.00  OBS! Datumet har redan passerat!

Reparationsarbete - Malung

En vattenavstängning kommer att utföras idag i Böle på grund av reparation av en vattenläcka. Berörda fastigheter har fått information av oss om vattenavstängningen. Fastigheter i närliggande områden och delar av centrala Malung kan även bli drabbade av tryckförändringar och missfärgat/svart vatten. Rådet är att spola försiktigt med kallt vatten tills missfärgningen försvinner.

Berört område: Böle, Kallabacken, Björkbovägen, Gropvägen, Flygfältsvägen, Västra utsjövägen och delar av centrala Malung

Påbörjas: Torsdag den 20 april kl. 07:30

Åtgärdat: Torsdag den 20 april kl. 18:00

Efter en driftstörning kan vattnet vara grumligt eller missfärgat, det åtgärdas genom att spola försiktigt med kallt vatten.

Missfärgat vatten beror oftast på avlagringar (järn och mangan) som lossnat från ledningarna vid hastigt ändrade flödesriktningar, till exempel vid en vattenläcka eller när vattnet stängs av för underhåll- eller reparationsarbete.

Vid frågor är ni välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 0280-185 80