20 april 2023 till 19 april 2024 kl. 08.00-00.00  OBS! Datumet har redan passerat!

Driftstörning - Östra och Västra Färdkällan

Torsdag den 20 april kan det förekomma viss störning i vattenleveransen för boende i området kring Östra och Västra Färdkällan då Malungs Elnät utför underhåll av sina ledningar och måste bryta strömmen kl. 10:00-11:00

Berört område: Renvägen och Arturs stig

Påbörjas: Torsdag den 20 april kl. 10:00

Åtgärdat: Torsdag den 20 april kl. 11:00

Efter en driftstörning kan vattnet vara grumligt eller missfärgat, det åtgärdas genom att spola försiktigt med kallt vatten.

Missfärgat vatten beror oftast på avlagringar (järn och mangan) som lossnat från ledningarna vid hastigt ändrade flödesriktningar, till exempel vid en vattenläcka eller när vattnet stängs av för underhåll- eller reparationsarbete.

Vid frågor är ni välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 0280-185 80