19 april 2023 till 19 april 2024 kl. 09.00-00.00  OBS! Datumet har redan passerat!

Strömavbrott - Gilleråsen, Tandåliden

Onsdag den 19 april kan det förekomma viss störning i vattenleveransen för boende i området kring Gilleråsen och Tandåliden då Malungs Elnät utför underhåll av sina ledningar och måste bryta strömmen kl. 09:00-12:00

Berört område: Kottvägen, Jossivägen, Dundervägen, Tranvägen, Näbbvägen, Gilleråsvägen och närliggande områden.

Påbörjas: Onsdag den 19 april kl. 09:00

Åtgärdat: Onsdag den 19 april kl.12:00

Efter en driftstörning kan vattnet vara grumligt eller missfärgat, det åtgärdas genom att spola försiktigt med kallt vatten.

Missfärgat vatten beror oftast på avlagringar (järn och mangan) som lossnat från ledningarna vid hastigt ändrade flödesriktningar, till exempel vid en vattenläcka eller när vattnet stängs av för underhåll- eller reparationsarbete.

Vid frågor är ni välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 0280-185 80