7 oktober 2022 till 7 oktober 2023 kl. 08.00-00.00  OBS! Datumet har redan passerat!

Kokningsrekommendation - Malungsfors hävs

Uppdaterad 2023-04-13 kl. 09.30

Kokningsrekommendationen av dricksvattnet i Malungsfors hävs

De två senaste provsvaren visar inga koliforma bakterier, vilket innebär att vattnet inte längre behöver kokas.

Koliforma bakterier finns naturligt i mark, ytvatten och grundvatten. I framför allt grävda brunnar kan man få problem med bakterier om ytvatten trängt sig in i brunnen.

Orsak till att det förekommit koliforma bakterier är inte klarlagt men Vamas fortsätter arbetet med provtagningar och åtgärder i området för att hitta källan till bakterierna.

Vattenverket är fortsatt ur drift och dricksvatten pumpas från vattenverket i Malung.

Berört område: Malungsfors

Påbörjas: Den 6 april kl 19:50

Åtgärdat: Den 13 april kl. 08:00

Uppdaterad 2023-04-11 08:50

Vamas har indikatorer på att dricksvattnet från Malungsfors vattenverk är undermåligt på grund av kolibakterier.

Vamas stängde av vattnet från Malungsfors vattenverk direkt som dålig lukt uppmärksammades och dricksvatten tas nu från Malungs vattenverk.

Under fredagen spolades ledningarna från Malungsfors vattenverk. Vattenprover har tagits på olika ställen i ledningsnätet och har skickats för analys. De första provsvaren visade inga spår av bakterier. För att kokningsrekommendationen ska hävas krävs två godkända prover. Nya prover tas under tisdagen och förhoppningvis kan vi ha ett svar på onsdag.

Samtliga kunder i Malungsfors uppmanas att fortsatt koka sitt vatten. Vattnet kan fortfarande användas för exempelvis dusch och diskmaskin, men du ska inte dricka vattnet.

Följ Livsmedelverkets kokningsrekommendationer: https://www.livsmedelsverket.se/foretagande-regler-kontroll/dricksvattenproduktion/kokning-av-dricksvatten---faktablad Länk till annan webbplats.

Nödvattentankar har ställts ut vid skolans parkering.

Vamas utreder orsak, tar prover på vattnet i ledningsnätet och arbetar för att säkerställa bra dricksvatten.

Vi håller er informerade via hemsida och information i radio.