13 april 2023 till 30 april 2024 kl. 10.30-00.00

Vattenavstängning - Fjällhemsvägen

På grund av arbete på Fjällhemsvägen kommer vi behöva stänga av vattnet. Tryckförändringar och missfärgning av vattnet kan förekomma under och efter arbetstiden för boende i området och närliggande områden.

Berört område: Fjällhemsvägen, Sälsätern, Rönningvägen, Fjällvägen

Påbörjas: Torsdag den 13 april kl. 10:30

Åtgärdat: Torsdag den 13 april kl. 15:20

Efter en driftstörning kan vattnet vara grumligt eller missfärgat, det åtgärdas genom att spola försiktigt med kallt vatten.

Missfärgat vatten beror oftast på avlagringar (järn och mangan) som lossnat från ledningarna vid hastigt ändrade flödesriktningar, till exempel vid en vattenläcka eller när vattnet stängs av för underhåll- eller reparationsarbete.

Vid frågor är ni välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 0280-185 80